Control d'Embaràs i Assistència al Part

Seguiment de l'Embaràs de Baix Risc segons el següent patró:

 • 1ª Visita (7-8 setmanes). Realitzar ecografia de viabilitat fetal i sol·licitar analítica de primer trimestre.
 • 2ª Visita (12 setmanes). Realitzar ecografia de primer trimestre (11-13 setmanes) i sol·licitar el càlcul de risc d'anomalies cromosòmiques (Test EBA).
 • 3ª Visita (15 setmanes). Resultats Test EBA i sol·licitud ecografia d'alta definició de les 20-22 setmanes.
 • 4ª Visita (20 setmanes). Realitzar l'ecografia morfològica i demanar analítica de segon trimestre. Inscripció al curs de preparació maternal (opcional).
 • 5ª Visita (25 setmanes). Resultats analítica segon trimestre i valoració de la longitud cervical (ecografia transvaginal) per estimar el risc de part preterme. Programar ecografia 4D (opcional).
 • 6ª Visita (27 setmanes). Realitzar ecografia 4D (opcional).
 • 7ª Visita (29 setmanes). Realitzar ecografia de creixement.
 • 8ª Visita (33 setmanes). Visita control embaràs i sol·licitud d'analítica tercer trimestre.
 • 9ª Visita (36 setmanes). Resultats analítica tercer trimestre, realitzar ecografia creixement i presa de cultius vaginal i rectal per identificar les gestants portadores de Streptococcus agalactiae.
 • 10ª Visita (38 setmanes). Realitzar monitorització matern fetal i tacte vaginal.
 • 11ª Visita (39 setmanes). Realitzar monitorització matern fetal i tacte vaginal.
 • 12ª Visita (40 setmanes). Realitzar monitorització matern fetal i tacte vaginal.
 • 13ª Visita (41 setmanes). Realitzar monitorització matern fetal i tacte vaginal. Programar inducció al part, entre les 41 o / i màxim 42 setmanes.

En embarassos d'alt risc, com gestacions gemel·lars bicorials i monocorials, restriccions de creixement intrauterí i preeclàmpsia, es realitza un control ecogràfic més estricte amb avaluació de la hemodinàmica fetal mitjançant ecografia Doppler.

L'assistència al part s'efectuarà bàsicament en Hospital Quirón Teknon, exceptuant les assegurades de SANITAS que seran assistides en CIMA i també al Centro Médico Teknon i les assegurades d'Assistència Sanitària Col·legial que ho seran a l'Hospital de Barcelona, i sempre ho farà un membre de l'equip obstètric d'Institut Dr. Flores, als que la pacient haurà conegut durant el control de l'embaràs.

Diagnòstic Prenatal

Hi ha una sèrie de proves que permeten descartar gran part dels problemes que poden afectar al fetus i que constitueixen el diagnòstic prenatal:

 • Ecografia de les 11-13 setmanes: el gruix de la translucència nucal fetal (aparença ecogràfica del cúmul subcutani de líquid al clatell fetal) a l'ecografia de les 11-13 setmanes s'ha combinat amb l'edat materna per oferir un mètode eficaç de screening o cribatge per a la Trisomia 21 (síndrome de Down).
  Altres avantatges de l'ecografia de les 11-13 setmanes inclouen la confirmació de la viabilitat fetal, el càlcul precís de l'edat gestacional , el diagnòstic precoç d'anomalies majors en el fetus i la confirmació d'embarassos múltiples. L'ecografia precoç també proporciona la possibilitat d'identificar de forma fiable la corionicitat, principal determinant dels resultats perinatals en els embarassos múltiples.
pliegue nucal
 • Test EBA: és una anàlisi de sang de la mare que es realitza entre les setmanes 11 i 13 de l'embaràs i que determina certs valors hormonals. Aquesta determinació s'introdueix en un programa informàtic que junt amb la edat materna, el seu pes, setmanes de gestació, translucència nucal i CRL, s'obté un índex de risc per a la síndrome de Down i la síndrome d'Edwards. La taxa de detecció d'anomalies cromosòmiques se situa entre el 85 i el 90%.
 • Test de diagnòstic prenatal no invasiu: des de principis de 2013 està disponible a Espanya una nova prova de cribatge prenatal no invasiu per valorar alteracions en els cromosomes 13,18, 21 i sexuals. Aquesta prova consisteix en una analítica de sang materna per descartar les síndromes de Patau, Edwards, Down i Turner, respectivament, també permet la detecció del sexe fetal. Té l'avantatge de posseir una major sensibilitat i especificitat que el test d'EBA, a més es tracta d'una prova no invasiva (no té risc d'avortament).
 • Amniocentesi: es practica a partir de les 15 setmanes d'embaràs i consisteix en la punció amb agulla fina, sota control ecogràfic, de la borsa de líquid amniòtic, per extreure 20 cc de líquid. És la prova més fiable de què disposem amb aproximadament un 100% de seguretat diagnòstica per a les anomalies cromosòmiques, tot i que comporta un risc d'avortament d'aproximadament un 0,5-1%.
  Després de l'amniocentesi s'ha de romandre en repòs relatiu durant 48 hores. Els resultats definitius es faciliten als 20 dies de la punció, encara que es disposa d'un sistema ràpid de diagnòstic en 24-48 hores (FISH per als cromosomes 21,18,13 i sexuals), que en cas que es desitgi, pot sol·licitar-se el dia de la punció.
  Segons el protocol actual de diagnòstic prenatal de l'ICS, l'edat materna no és un factor determinant per a realitzar una amniocentesi ja que l'edat ja s'inclou en el Test EBA.
  amniocentesis
 • Biòpsia de Corion: és l'obtenció de vellositats corials per a diferents estudis fetals. Es realitza a partir de les 11 setmanes de gestació (de les 11 a les 14 setmanes) i es pot fer per via abdominal o vaginal segons la situació de la placenta. La informació que proporciona és la mateixa que l'amniocentesi, només que permet una realització més primerenca.
  Després de la seva realització s'ha de fer un repòs relatiu de 48 hores. El risc d'avortament és d'aproximadament un 1-2%. Els resultats preliminars es faciliten a les 48-72 hores i les definitives en 20 dies.

Ecografia Obstètrica, 3D i 4D

Durant l'embaràs es realitzen 5 ecografies obstètriques:

 • Ecografia de les 7-8 setmanes:
  • Identificar el batec cardíac.
  • Nombre d'embrions i corionicitat.
  • Estimació de l'edat gestacional.
  • Diagnosticar la correcta ubicació del sac gestacional (descartar una gestació ectòpica).
 • Ecografia de les 12 setmanes:
  • Confirmar l'edat gestacional i viabilitat.
  • Mesurar la translucència nucal i altres marcadors secundaris de cromosomopaties (os nasal, regurgitació tricuspídia i ductus venós).
  • Realitzar el diagnòstic precoç d'anomalies majors en el fetus, i la confirmació d'embarassos múltiples. L'ecografia precoç també proporciona la possibilitat d'identificar de forma fiable la corionicitat en les gestacions gemel·lars.
  • A aquestes setmanes també es pot avaluar mitjançant Doppler el flux en les artèries uterines, s'ha demostrat que quan la resistència està augmentada en el primer trimestre hi ha un major risc d'aparició de preeclàmpsia o restricció del creixement intrauterí precoços (<34 setmanes). Una metaanàlisi recent ha demostrat que si s'administra AAS a baixes dosis des d'abans de les 16 setmanes de gestació, disminueix el risc de desenvolupament d'aquestes patologies en un 50%.
 • Ecografia de les 20 setmanes:
  • Ecografia d'alta resolució amb la qual es pretén descartar anomalies estructurals, mitjançant l'avaluació detallada de l'anatomia fetal.
  • Valorar els marcadors ecogràfics de segon trimestre de cromosomopaties.
  • Analitzar la localització de la placenta i del cordó umbilical.
  • Valorar el volum de líquid amniòtic.
 • Ecografia de les 29 setmanes:
  • Valorar el correcte creixement del fetus i l'estàtica fetal.
  • Establir mitjançant estudi Doppler la correcta hemodinàmica fetal.
  • Característiques i localització de la placenta.
  • Calcular el volum de líquid amniòtic.
 • Ecografia de les 36 setmanes:
  • Valorar el correcte creixement del fetus i l'estàtica fetal.
  • Establir mitjançant estudi Doppler la correcta hemodinàmica fetal.
  • Característiques i localització de la placenta.
  • Calcular el volum de líquid amniòtic.

Opcionalment es poden realitzar les següents ecografies:

 • A les 25 setmanes: ecografia transvaginal per mesurar la longitud cervical, marcador de risc de part preterme, donant la possibilitat d'administrar un tractament adequat per disminuir el risc. Valoració mitjançant ecografia abdominal del creixement fetal.
 • A les 27 -29 setmanes: l'ecografia 4D (tridimensional) no té un valor diagnòstic però permet veure el fetus en temps real i veure el seu moviment en l'úter matern. Es grava en un DVD.

En el cas de gestacions de risc elevat, per exemple les gestacions múltiples, s'efectuaran les ecografies que calguin.

Ecografia Doppler

Es pot realitzar en qualsevol moment de l'embaràs. Permet estudiar el flux sanguini placentari i fetal mitjançant una tècnica no invasiva (no hi ha risc per al fetus) .

Les seves indicacions més habituals són:

 • Valoració del ductus venós i de l'existència de regurgitació tricuspídia (marcadors secundaris de cromosomopaties del primer trimestre).
 • Seguiment de fetus amb restricció del creixement intrauterí.
 • Avaluació de la patologia cardíaca fetal.
 • Seguiment d'una anèmia fetal.
 • Al screening de preeclàmpsia.
 • Seguiment de les gestacions gemel·lars monocorials i bicorials.

Classes de Preparació al Part

L'educació maternal és una activitat que es proposa perquè la parella pugui viure activament i col·laborar en l'embaràs i en el part. Amb la informació que es dóna en el curs, s'intenta:

 • Disminuir la por al part.
 • Ensenyar la forma pràctica de relaxar i com fer les respiracions en el moment del part per al seu correcte progrés i per la disminució del dolor.
 • Explicar el desenvolupament de l'embaràs, del part i dels mètodes d'assistència.
 • Explicar la cura del nadó.

L'activitat pràctica, és un entrenament psicofísic realitzat per una llevadora i consisteix en:

 • Realitzar exercicis físics per potenciar determinats grups musculars i obtenir un benefici per a la dona gestant.
 • Aprendre exercicis respiratoris adequats per al moment del part.
 • Utilitzar tècniques de relaxació per eliminar la tensió muscular i permetre l'autocontrol de la dona.

El contingut de les xerrades, impartides per l'equip del Institut Dr. Flores i la col·laboració del Dr. Juan Francès Tutusaus (pediatre), consisteix a informar sobre:

 • Característiques de l'embaràs.
 • Part.
 • Post-part.
 • Alimentació i cura del nadó.
 • Nocions de puericultura.
 • Planificació familiar.

Les classes es donen un cop per setmana durant 6 setmanes i tenen una durada de 2 hores, la primera hora és l'activitat pràctica (normalment només la gestant) i la segona hora és la teòrica (per a la gestant i la seva parella). El curs es pot iniciar a partir del 5è mes d'embaràs.