Equip Humà

Institut Dr. Flores està format per un grup d'especialistes per oferir una atenció personalitzada de màxima qualitat.

Equip Mèdic

José María Flores Casas

Teresa Masip Oliveras

Jordi Soler López

Enfermería

1

2

3