Avís Legal

INSTITUT DR. FLORES, SL (en endavant el prestador) com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús del lloc web.

Aquest lloc web ha estat creat per l'empresa INSTITUT DR. FLORES, SL amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris. A través d'aquest Avís Legal, es pretén regular l'accés i ús d'aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s'accepten els següents termes i condicions: l'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

El simple accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre INSTITUT DR. FLORES, S.L i l'usuari.

L'accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella.

El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i / o modifiquin les presents condicions, i sobre les quals s'informarà l'usuari en cada cas concret.

El contingut i informació que pot trobar en aquesta pàgina web no reemplaça sinó que, complementa la relació metge-pacient. Us recomanem que, en cas de dubte consulteu amb el metge de referència.

Titularitat

El lloc web institutdrflores.com, és titularitat i responsabilitat de INSTITUT DR. FLORES SLP registrada al Registre Mercantil de Barcelona Tom 38264, Foli 189 Full B319535 amb CIF B-64096852.

Dades de contacte

INSTITUT DR. FLORES, S.L. C/ Bori i Fontestà 18, 6º 2ª, - 08021 Barcelona Tel. 93 201 85 41

Correu electrònic: recepcion@institutdrflores.com

Responsable mèdic

Dr. Josep Maria Flores Casas, col·legiat n º 5235, pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Subjecte al següent codi deontològic: http://www.comb.cat/cat/colegi/docs/codi_deontologic.pdf

Condició d'usuari

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació d'avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

Responsabilitat

El prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Des del lloc web www.institutdrflores.com és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web amb l'únic objectiu facilitar als usuaris l'accés a la informació. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

En compliment del que disposa l'art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa en la retirada o, si s'escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l'administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. No obstant, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web. Així mateix, aquest lloc està sotmès a tasques de manteniment periòdiques o puntuals, pel que existeix la possibilitat que no estigui disponible durant l'execució d'aquestes tasques.

Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o, si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents. © Tots els drets estan reservats.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel · lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, el responsable del lloc web compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

PRIVACITAT

De quines dades personals disposem i com els recollim

A la web de Institut Dr. Flores no recollim cap tipus de dades personals.

Cookies: hi ha dos tipus de cookies, de sessió i permanents. Les 'cookies de sessió' són temporals i només existeixen mentre estàs navegant en un lloc web. Les 'cookies permanents' són petits fitxers de text que s'emmagatzemen al vostre ordinador. Tots dos tipus de galeta solen utilitzar per guardar les teves preferències tant de contingut com de navegació; s'utilitzen per adaptar el web a les teves preferències, des mostrar millor el que sol interessar fins adaptar l'aparença de la web a les característiques del teu navegador o velocitat d'connexió.

A la web institutdrflores.com fem servir 'cookies' de sessió per millorar la teva experiència al nostre web.

Les 'cookies' no suposen cap risc per a la teva seguretat. Només afecten la teva visita a la web que les ha creat. No obstant això, per motius històrics, els navegadors t'ofereixen eines per permetre l'ús de cookies o deshabilitar. Si és un tema que et preocupi, només cal que augmentis el nivell de protecció per part del teu navegador.

Per què fem servir les dades personals

Si ens escrius un correu electrònic o un suggeriment, el teu email i el teu nom es guarden només per contestar la teva petició.

Exercici de drets

En qualsevol cas podràs exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició en els termes que la llei (LOPD) estableix al nostre domicili social al C/ Bori i Fontestà 18, 6º 2ª, - 08021 Barcelona. També pots contactar amb nosaltres per resoldre qualsevol dubte al respecte al telèfon 93 201 85 41 o per correu electrònic a recepcion@institutdrflores.com